ลำดับ ห้องเรียน ตารางลงชื่อสอน
1  3102 ตารางลงชื่อสอน
2  3103 ตารางลงชื่อสอน
3  3104 ตารางลงชื่อสอน
4  3105 ตารางลงชื่อสอน
5  3201 ตารางลงชื่อสอน
6  3202 ตารางลงชื่อสอน
7  3203 ตารางลงชื่อสอน
8  3204 ตารางลงชื่อสอน
9  3205 ตารางลงชื่อสอน
10  3401 ตารางลงชื่อสอน
11  3402 ตารางลงชื่อสอน
12  3403 ตารางลงชื่อสอน
13  3404 ตารางลงชื่อสอน
14  3405 ตารางลงชื่อสอน
15  4101 ตารางลงชื่อสอน
16  4102 ตารางลงชื่อสอน
17  4103 ตารางลงชื่อสอน
18  4104 ตารางลงชื่อสอน
19  4201 ตารางลงชื่อสอน
20  4202 ตารางลงชื่อสอน
21  4203 ตารางลงชื่อสอน
22  4204 ตารางลงชื่อสอน
23  4205 ตารางลงชื่อสอน
24  4206 ตารางลงชื่อสอน
25  4207 ตารางลงชื่อสอน
26  4301 ตารางลงชื่อสอน
27  4302 ตารางลงชื่อสอน
28  4303 ตารางลงชื่อสอน
29  4304 ตารางลงชื่อสอน
30  4305 ตารางลงชื่อสอน
31  4306 ตารางลงชื่อสอน
32  4307 ตารางลงชื่อสอน
33  4308 ตารางลงชื่อสอน
34  4309 ตารางลงชื่อสอน
35  4401 ตารางลงชื่อสอน
36  511 ตารางลงชื่อสอน
37  512 ตารางลงชื่อสอน
38  513 ตารางลงชื่อสอน
39  514 ตารางลงชื่อสอน
40  515 ตารางลงชื่อสอน
41  516 ตารางลงชื่อสอน
42  5201 ตารางลงชื่อสอน
43  5202 ตารางลงชื่อสอน
44  5203 ตารางลงชื่อสอน
45  5204 ตารางลงชื่อสอน
46  5205 ตารางลงชื่อสอน
47  5206 ตารางลงชื่อสอน
48  5207 ตารางลงชื่อสอน
49  5304 ตารางลงชื่อสอน
50  5305 ตารางลงชื่อสอน
51  5306 ตารางลงชื่อสอน
52  5307 ตารางลงชื่อสอน
53  5309 ตารางลงชื่อสอน
54  5313 ตารางลงชื่อสอน
55  5315 ตารางลงชื่อสอน
56  7302 ตารางลงชื่อสอน
57  731 ตารางลงชื่อสอน
58  732 ตารางลงชื่อสอน
59  734 ตารางลงชื่อสอน
60  735 ตารางลงชื่อสอน
61  741 ตารางลงชื่อสอน
62  คอมฯ 1 ตารางลงชื่อสอน
63  คอมฯ 2 ตารางลงชื่อสอน
64  คอมฯ1 ตารางลงชื่อสอน
65  ชย.ป.คอมพิวเตอร์1 ตารางลงชื่อสอน
66  ชย.ป.คอมพิวเตอร์2 ตารางลงชื่อสอน
67  ชย.ป.งานจักรยานยนต์ ตารางลงชื่อสอน
68  ชย.ป.งานจักรยานยนต์2 ตารางลงชื่อสอน
69  ชย.ป.งานตัวถังและสีรถยนต์ ตารางลงชื่อสอน
70  ชย.ป.งานตัวถังและสีรถยนต์2 ตารางลงชื่อสอน
71  ชย.ป.งานส่งกำลังรถยนต์ ตารางลงชื่อสอน
72  ชย.ป.งานส่งกำลังรถยนต์ 2 ตารางลงชื่อสอน
73  ชย.ป.งานเครื่องยนต์ดีเซล ตารางลงชื่อสอน
74  ชย.ป.งานเครื่องยนต์ดีเซล2 ตารางลงชื่อสอน
75  ชย.ป.งานเครื่องยนต์เล็ก ตารางลงชื่อสอน
76  ชย.ป.งานเครื่องยนต์แก๊สโซลีน ตารางลงชื่อสอน
77  ชย.ป.นิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์ ตารางลงชื่อสอน
78  ชย.ป.นิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์2 ตารางลงชื่อสอน
79  ชย.ป.ยานยนต์ไฟฟ้า ตารางลงชื่อสอน
80  ชย.ป.ยานยนต์ไฟฟ้า2 ตารางลงชื่อสอน
81  ชย.ป.อิเล็กทรอนิกส์ยานยนต์ ตารางลงชื่อสอน
82  ชย.ป.อิเล็กทรอนิกส์ยานยนต์2 ตารางลงชื่อสอน
83  ชย.ป.เครื่องต้นกำลัง ตารางลงชื่อสอน
84  ชย.ป.เครื่องต้นกำลัง2 ตารางลงชื่อสอน
85  ชย.ป.เครื่องทำความเ็นและปรับอากาศ ตารางลงชื่อสอน
86  ชย.ป.เครื่องยนต์ดีเซล ตารางลงชื่อสอน
87  ชย.ป.เครื่องล่างรถยนต์ ตารางลงชื่อสอน
88  ชย.ป.เครื่องล่างรถยนต์2 ตารางลงชื่อสอน
89  ทฤ.ชช.01 ตารางลงชื่อสอน
90  ทฤ.ชช.02 ตารางลงชื่อสอน
91  ทฤ.ชช.03 ตารางลงชื่อสอน
92  ทฤ.ชช.04 ตารางลงชื่อสอน
93  ทฤษฎี.ชย.1 ตารางลงชื่อสอน
94  ทฤษฎี.ชย.2 ตารางลงชื่อสอน
95  ทฤษฎี.ชย.จักรยานยนต์ ตารางลงชื่อสอน
96  ทฤษฎี.ชย.เครื่องยนต์ดีเซล ตารางลงชื่อสอน
97  ทฤษฎี.พฐ.01 ตารางลงชื่อสอน
98  ทฤษฏี ชย.3 ตารางลงชื่อสอน
99  ทฤษฏี.ชย.เครื่องยนต์เล็ก ตารางลงชื่อสอน
100  รง.ชช.01 ตารางลงชื่อสอน
101  รง.ชช.02 ตารางลงชื่อสอน
102  รง.ชช.03 ตารางลงชื่อสอน
103  รง.ชช.04 ตารางลงชื่อสอน
104  รง.ชส.1 ตารางลงชื่อสอน
105  รง.ชส.2 ตารางลงชื่อสอน
106  รง.ชส.3 ตารางลงชื่อสอน
107  รง.พฐ.01 ตารางลงชื่อสอน
108  รง.พฐ.02 ตารางลงชื่อสอน
109  รง.ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ตารางลงชื่อสอน
110  ศปก.พฐ 01 ตารางลงชื่อสอน
111  สปก ตารางลงชื่อสอน
112  สปก กร1 ตารางลงชื่อสอน
113  สปก กร2 ตารางลงชื่อสอน
114  สปก.511 ตารางลงชื่อสอน
115  สปก.512 ตารางลงชื่อสอน
116  สปก.513 ตารางลงชื่อสอน
117  สปก.514 ตารางลงชื่อสอน
118  สปก.515 ตารางลงชื่อสอน
119  สปก.516 ตารางลงชื่อสอน
120  สปก.กต.01 ตารางลงชื่อสอน
121  สปก.กต.02 ตารางลงชื่อสอน
122  สปก.กต.03 ตารางลงชื่อสอน
123  สปก.กต.05 ตารางลงชื่อสอน
124  สปก.กต.06 ตารางลงชื่อสอน
125  สปก.กต.07 ตารางลงชื่อสอน
126  สปก.กต.08 ตารางลงชื่อสอน
127  สปก.กต.09 ตารางลงชื่อสอน
128  สปก.กต.10 ตารางลงชื่อสอน
129  สปก.กต.11 ตารางลงชื่อสอน
130  สปก.ชกอ.1 ตารางลงชื่อสอน
131  สปก.ชกอ.2 ตารางลงชื่อสอน
132  สปก.ชช.01 ตารางลงชื่อสอน
133  สปก.ชช.02 ตารางลงชื่อสอน
134  สปก.ชช.03 ตารางลงชื่อสอน
135  สปก.ชถ. ตารางลงชื่อสอน
136  สปก.ชฟ.01 ตารางลงชื่อสอน
137  สปก.ชฟ.02 ตารางลงชื่อสอน
138  สปก.ชฟ.03 ตารางลงชื่อสอน
139  สปก.ชฟ.04 ตารางลงชื่อสอน
140  สปก.ชฟ.05 ตารางลงชื่อสอน
141  สปก.ชฟ.06 ตารางลงชื่อสอน
142  สปก.ชฟ.07 ตารางลงชื่อสอน
143  สปก.ชย.1 ตารางลงชื่อสอน
144  สปก.ชย.2 ตารางลงชื่อสอน
145  สปก.ชส.1 ตารางลงชื่อสอน
146  สปก.ชส.2 ตารางลงชื่อสอน
147  สปก.ชส.3 ตารางลงชื่อสอน
148  สปก.ชอ.01 ตารางลงชื่อสอน
149  สปก.ชอ.02 ตารางลงชื่อสอน
150  สปก.ชอ.03 ตารางลงชื่อสอน
151  สปก.ชอ.04 ตารางลงชื่อสอน
152  สปก.ชอ.05 ตารางลงชื่อสอน
153  สปก.พค.03 ตารางลงชื่อสอน
154  สปก.พค.04 ตารางลงชื่อสอน
155  สปก.พค.05 ตารางลงชื่อสอน
156  สปก.พค.06 ตารางลงชื่อสอน
157  สปก.พค.07 ตารางลงชื่อสอน
158  สปก.พค.0ุ6 ตารางลงชื่อสอน
159  สปก.พต.31 ตารางลงชื่อสอน
160  สปก.มบค ตารางลงชื่อสอน
161  สปก.สกอ1 ตารางลงชื่อสอน
162  สปก.สชย.1 ตารางลงชื่อสอน
163  สปก.สยฟ. ตารางลงชื่อสอน
164  สปก.สยฟ.2 ตารางลงชื่อสอน
165  ห้องสมุด อาคารวิทยบริการ ตารางลงชื่อสอน
166  โดมอเนกประสงค์ ตารางลงชื่อสอน
167  โดมอเนกประสงค์ 1 ตารางลงชื่อสอน
168  โดมอเนกประสงค์ 2 ตารางลงชื่อสอน