ประชาสัมพันธ์กิจกรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์

บรรยากาศช่วงเช้าของ วันพฤหัสบดีที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๗ คณะครู ยืนต้อนรับ นักเรียน นักศึกษา

บรรยากาศช่วงเช้าของ วันพฤหัสบดีที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๗ คณะค …

บรรยากาศช่วงเช้าของ วันพฤหัสบดีที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๗ คณะครู ยืนต้อนรับ นักเรียน นักศึกษา Read More »

บรรยากาศช่วงเช้าของวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๗.๔๐ เคารพธงชาติ

บรรยากาศช่วงเช้าของวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๗.๔๐ เค …

บรรยากาศช่วงเช้าของวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๗.๔๐ เคารพธงชาติ Read More »

บรรยากาศช่วงเช้าของการเปิดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1/2567 วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์

บรรยากาศช่วงเช้าของการเปิดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1/ …

บรรยากาศช่วงเช้าของการเปิดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1/2567 วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์ Read More »

เตรียมความพร้อมมม ปึ้ง ปึ้ง ปึ้ง พบกับ ใฝ่หาความรู้ สู่ความฝันที่ตั้งไว้ในถึงจุดสูงสุด

เตรียมความพร้อมมม ปึ้ง ปึ้ง ปึ้ง พบกับ ใฝ่หาความรู้ สู่ …

เตรียมความพร้อมมม ปึ้ง ปึ้ง ปึ้ง พบกับ ใฝ่หาความรู้ สู่ความฝันที่ตั้งไว้ในถึงจุดสูงสุด Read More »

วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์ นำโดย นางสาวทักษิณา ชมจันทร์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์

วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์ นำโดย นางสาวทักษิณา ชมจันทร์ ผ …

วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์ นำโดย นางสาวทักษิณา ชมจันทร์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์ Read More »

ประกาศค่าใช้จ่ายลงทะเบียนเรียน ระดับ ปวช.เเละ ปวส.

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 รายละเอียดดังนี้ – …

ประกาศค่าใช้จ่ายลงทะเบียนเรียน ระดับ ปวช.เเละ ปวส. Read More »

ภาพการเข้าร่วมพิธีมอบหมวกนิรภัย เเละเครื่องยนต์เพื่อการศึกษา

ภาพการเข้าร่วมพิธีมอบหมวกนิรภัย เเละเครื่องยนต์เพื่อการ …

ภาพการเข้าร่วมพิธีมอบหมวกนิรภัย เเละเครื่องยนต์เพื่อการศึกษา Read More »

วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์ นำโดย นางสาวทักษิณา ชมจันทร์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์

วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์ นำโดย นางสาวทักษิณา ชมจันทร์ ผ …

วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์ นำโดย นางสาวทักษิณา ชมจันทร์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์ Read More »

๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๗ วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์ เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชเนื่องมาจากพระราชดำริ “สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี”

๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๗ วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์ เข้าร่วมโครงกา …

๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๗ วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์ เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชเนื่องมาจากพระราชดำริ “สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” Read More »

นางเพียงเพ็ญ จ๋วยเจริญ วิทยากรงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ได้นำคณะครูวิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์ ลงพื้นที่สำรวจพันธุ์ไม้

นางเพียงเพ็ญ จ๋วยเจริญ วิทยากรงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน …

นางเพียงเพ็ญ จ๋วยเจริญ วิทยากรงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ได้นำคณะครูวิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์ ลงพื้นที่สำรวจพันธุ์ไม้ Read More »

Scroll to Top