Author name: admin

บรรยากาศช่วงเช้าของ วันพฤหัสบดีที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๗ คณะครู ยืนต้อนรับ นักเรียน นักศึกษา

บรรยากาศช่วงเช้าของ วันพฤหัสบดีที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๗ คณะค …

บรรยากาศช่วงเช้าของ วันพฤหัสบดีที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๗ คณะครู ยืนต้อนรับ นักเรียน นักศึกษา Read More »

บรรยากาศช่วงเช้าของวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๗.๔๐ เคารพธงชาติ

บรรยากาศช่วงเช้าของวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๗.๔๐ เค …

บรรยากาศช่วงเช้าของวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๗.๔๐ เคารพธงชาติ Read More »

วันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗ นำโดยนางสาวทักษิณา ชมจันทร์ ผู้อำนวยกาวิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์

วันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗ นำโดยนางสาวทักษิณา ชมจันทร์ ผู้อ …

วันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗ นำโดยนางสาวทักษิณา ชมจันทร์ ผู้อำนวยกาวิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์ Read More »

ประชาสัมพันธ์วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเเละสรรหาเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำเเหน่ง พนักงานบริหารทั่วไป (ครู) สามารถดูรายชื่อ เเละอ่านรายละเอียดได้ที่ลิ้งค์

ประชาสัมพันธ์วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์ ประกาศรายชื่อผู้ผ …

ประชาสัมพันธ์วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเเละสรรหาเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำเเหน่ง พนักงานบริหารทั่วไป (ครู) สามารถดูรายชื่อ เเละอ่านรายละเอียดได้ที่ลิ้งค์ Read More »

ประชาสัมพันธ์ กำหนดการลงทะเบียนเรียนล่าช้า ระดับ ปวช. เเละ ปวส. ปีการศึกษา 2567

ประชาสัมพันธ์ กำหนดการลงทะเบียนเรียนล่าช้า ระดับ ปวช. เ …

ประชาสัมพันธ์ กำหนดการลงทะเบียนเรียนล่าช้า ระดับ ปวช. เเละ ปวส. ปีการศึกษา 2567 Read More »

บรรยากาศช่วงเช้าของการเปิดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1/2567 วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์

บรรยากาศช่วงเช้าของการเปิดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1/ …

บรรยากาศช่วงเช้าของการเปิดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1/2567 วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์ Read More »

วันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๗.๔๐ น. นางสาวทักษิณา ชมจันทร์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์ กล่าวต้อนรับ นักเรียน นักศึกษา ระดับ ปวช. เเละ ปวส. ในการเปิดภาคเรียนปีการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๗

วันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๗.๔๐ น. นางสาวทักษิณา ชมจั …

วันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๗.๔๐ น. นางสาวทักษิณา ชมจันทร์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์ กล่าวต้อนรับ นักเรียน นักศึกษา ระดับ ปวช. เเละ ปวส. ในการเปิดภาคเรียนปีการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๗ Read More »

เตรียมความพร้อมมม ปึ้ง ปึ้ง ปึ้ง พบกับ ใฝ่หาความรู้ สู่ความฝันที่ตั้งไว้ในถึงจุดสูงสุด

เตรียมความพร้อมมม ปึ้ง ปึ้ง ปึ้ง พบกับ ใฝ่หาความรู้ สู่ …

เตรียมความพร้อมมม ปึ้ง ปึ้ง ปึ้ง พบกับ ใฝ่หาความรู้ สู่ความฝันที่ตั้งไว้ในถึงจุดสูงสุด Read More »

วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์ นำโดย นางสาวทักษิณา ชมจันทร์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์

วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์ นำโดย นางสาวทักษิณา ชมจันทร์ ผ …

วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์ นำโดย นางสาวทักษิณา ชมจันทร์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์ Read More »

เเจ้งตารางเรียนระดับ ปวช.1 เเละ ปวส.1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567

เเจ้งตารางเรียนระดับ ปวช.1 เเละ ปวส.1 ภาคเรียนที่ 1 ปีก …

เเจ้งตารางเรียนระดับ ปวช.1 เเละ ปวส.1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 Read More »

Scroll to Top